» Kontakt
 » Üldinfo
 » Ostame
» Üldinfo

Aiu Põllumajandus OÜ alustas oma äritegevust 1996. aasta septembris Laeva sovhoosi õigusjärglasena.

Osaühingu peamisteks tegevualadeks on:

  • teraviljakasvatus;
  • söödateravilja kokkuost.

Ettevõttes töötab viis tublit töötajat, kelle ülesandeks on teravilja kasvatamine ja kuivatusteenuse pakkumine.


AIU Põllumajandus OÜ | Tartumaa Laeva vald, 60601 Laeva | Fax. 735 2193 | Mob. 517 6559